Vyber si svoj kríž!

Pán Boh mal súcit s mrzutým človek. Stále sa mu sťažoval na vlastný osud. Preto  ho zaviedol do miestností, kde boli vystavené životné kríže všetkých ľudí. Povedal mu: „Môžeš si jeden vybrať!“

Frfloš začal hľadať. Uvidel celkom tenký kríž, ale bol príliš dlhý. Dlhší než jeho vlastný.  Uvidel úplne malý kríž. Ale keď ho dvíhal, zistil že je ťažký ako olovo. O chvíľu objavil ďalší. Položil si ho na plecia. Práve na mieste, kde sa dotýkal ramena, vystupoval ostrý hrot. Ten ho pichal do mäsa a kostí.

Prezrel si všetky kríže, ale zatiaľ nenašiel žiaden, ktorý by mu vyhovoval. Uvedomil si, že  aj  ten najkrajší   kríž v sebe ukrýva veľa bolesti a trápenia.

Zrazu zbadal v kúte jeden zastrčený kríž. Takmer ho prehliadol. Nebol ani príliš ťažký, ani príliš veľký a celkom dobre  držal na pleciach. „Tento kríž chcem v budúcnosti nosiť! Úplne  mi vyhovuje“, povedal frfloš  pánu Bohu. „Prehliadni si tento kríž lepšie. Je to tvoj vlastný kríž, ktorý ťa sprevádza od narodenia až doteraz“, odpovedal mu pán Boh.

Každý dostane pridelené na cestu životom iba toľko, aby dokázal  uniesť svoj kríž   a splniť úlohu, pre ktorú na tento svet  prišiel.