Astrodatabanka

 
 
Asi jedna z najväčších  zbierok zozbieraných údajov  narodenia významných osobností z celého sveta sa nachádza v ASTRODATABANKE, ktorú založila Lois M. Rodden (1928-2003). Astrológii zasvätila svoj život. Obsahuje vyše 35 000 dát. Na zozbieraných údajoch je zaujímavé, že obsahujú nielen dátum a hodinu narodenia, ale i odstupňovanú mieru dôveryhodnosti údajov času narodenia.