Život

 

Spal som a sníval som, 

že život je radosť.

 

Zobudil som sa a uvidel, 

že život je povinnosť.

Plnil som ju a pochopil,

 že povinnosť je vlastne radosť.