Slová                         Matka Tereza 
 
Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné,
ale ich ozveny sú nekonečné.
                                               (Matka Tereza)
 
 
 
Všetko, čo robíme, 
je iba kvapka v mori,
ale keby sme to nerobili,
tá kvapka by tam chýbala.
                               (Matka Tereza)
 
 
 
Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. 
Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.
                                                                                      (Matka Tereza)