Priateľstvo

 

„Nájsť si oddaného priateľa patrí medzi najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť. Uchráň si toto bohatstvo tým, že si tento poklad  ukryješ v svojom srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život! 

(Konfucius)  

   

„Verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého má, má poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom ani striebrom.“

 (Marcus Aurelius)