Prekážky

 

Ak chceš čokoľvek spraviť, pusti sa do diela s pevným presvedčením.

Nedaj sa odradiť prekážkami. Prekážky sú ako tŕne ruže.

Niet ruže bez tŕnia a niet  cesty bez prekážok.

Prekonaj ich a pokračuj až do cieľa.

Ver svojim schopnostiam a Boh Ti pomôže.