Budhov recept na šťastný život

 1. Vezmite do úvahy, že veľká láska a veľké skutky zahrňajú i veľké riskovanie.
 2. Keď prehráte, vezmite si aj ponaučenie "prečo".
 3. Riaďte sa troma "R": rešpekt voči sebe, rešpekt voči ostatným, responsibility (rešpekt za svoje skutky).
 4. Pamätajte si, že ak niekedy niečo nedostanete, môže to byť aj skvelý zásah šťastia.
 5.  Naučte sa pravidlá, aby ste vedeli, ako ich správne porušiť.
 6. Nedovoľ, aby malé nezhody zranili veľké priateľstvá.
 7. Ak si uvedomíte, že ste spravili chybu, ihneď urobte kroky na jej nápravu.
 8. Každý deň buďte chvíľu osamote.
 9. Otvorte náruč zmene, ale nevzdávajte sa pritom Vašich hodnôt.
 10. Žite dobrý a čestný život. Ak raz zostarnete a obzriete sa späť, potešíte sa z neho po druhýkrát.
 11. Láskyplná atmosféra vo Vašej domácnosti je základom Vášho života.
 12. Pri nezhode s Vašimi milovanými riešte iba prítomnosť. Nevynášajte na svetlo minulosť.
 13. Odovzdávajte poznatky. Je to cesta ako dosiahnuť nesmrteľnosť.
 14. Buďte jemný k zemi.
 15. Každý rok choďte niekam, kde ste ešte neboli.
 16. Pamätajte, že najlepší vzťah je ten, v ktorom je Vaša láska väčšia, než Vaše vzájomné potreby.
 17. Posudzujte Váš úspech tým, čoho ste sa museli vzdať, aby ste ho dosiahli.