Anjel strážny Ti chce povedať:   

Vedz, že práve teraz

je na Teba niekto hrdý.

niekto na Teba myslí,

niekto si o Teba robí starosť,

niekomu chýbaš,

niekto sa s Tebou chce rozprávať.

niekto chce byť s Tebou,

niekto dúfa, že nemáš starosti,

niekto Ťa chce držať za ruku,

niekto Ťa chce vidieť šťastného,

niekto sa teší z Tvojho úspechu,

niekto Ti chce dať darček,

niekto Ťa miluje,

niekto obdivuje Tvoju silu,

niekto o Tebe premýšľa a usmieva sa,

myslí na Tvoj smiech,

niekto by sa rád vyplakal na Tvojom ramene,

a niekto potrebuje, aby si mu odovzdal

toto posolstvo.