Vodnár 

Vládcom znamenia je planéta Urán. Človek narodený v tomto znamení je veľmi prispôsobivý, vytrvalý a húževnatý. Má pevnú vôľu. Je obdarený veľkými ideálmi a ľudským zmýšľaním. Jeho myslenie predbieha dobu. Rád uvažuje o neuskutočniteľných veciach. Pred ich realizáciou sa s nikým neporadí. Ak už vidí pred sebou cieľ, žiadne prekážky ho neodradia. Dobre znáša aj samotu

Vodnár je usilovný. V práci má rád  voľnosť  a nezávislosť. Tak najlepšie uplatní svoju originalitu a vynaliezavosť. Od okolia žiada plné porozumenie pre svoje myšlienky. Ak sa tak nestane, je urazený. Pri odmietnutí  pociťuje krutú bolesť.

V spoločnosti je obľúbený. S ľahkosťou  uzatvára nové priateľstvá. Ochotne každému pomôže. Dá sa na neho spoľahnúť. Nerád sa háda. Má láskavú povahu. Nudiť sa s ním nikto nebude.

Ťažšie rozpozná hranicu, kde končí priateľstvo a začína láska. Preto si tieto pojmy niekedy mýli.  Občas vyhľadáva nezvyčajné partnerské vzťahy. Keď zamiluje, vie byť verný. Pritom má rád pocit slobody. Sobášny list a prsteň na ruke väčšina Vodnárov  k životu nepotrebuje.