Ryby

 

Ak ste v minulých týždňoch prežívali tajný románik, tento mesiac budú o ňom už aj vrabce čvirikať. Pravda uzrie svetlo sveta. Začnete  slobodne dýchať. Vašu lásku podporuje aj Venuša. Vyžaruje z vás kúzlo osobnosti, ľahko si  získate  priazeň ľudí.

Ak ste „single“ máte veľkú nádej, že sa na vás usmeje „šťastena“. Nájdete si spriaznenú dušu. Od samého šťastia  nezabúdajte na vaše pracovné povinnosti. Spravte aspoň to, čo je nevyhnutné. Saturn vám nie je  naklonený. Voči starším kolegom buďte slušný. Nenápadne vás z diaľky pozorujú.  Neskôr vás môžu   chytať za slovo a prešľapy  pripomínať pri každej príležitosti.