Ryby

Vládcom znamenia Rýb je planéta Neptún. Je to dvojité znamenie. Človek narodený v znamení Rýb je veľmi vnímavý a ovplyvniteľný.  Prirovnávame  ho ku špongii, nasávajúcej z okolitého prostredia atmosféru do svojho vnútra.  Často sa to odráža na jeho nálade. Niekedy je  optimista. Druhý raz pesimista, ktorý sa len ťažko dostáva z depresie.

Ryba často vidí veci, ktoré sú pred inými ukryté.  V živote necháva veciam voľný priebeh. Má výbornú intuíciu. Pri dôležitých rozhodnutiach sa riadi vnútorným hlasom. Väčšinou nájde východisko aj z tej najťažšej situácie. Skoro vždy  dospeje k najlepšiemu riešeniu.

Má dar súcitu a túžbu pomáhať iným. Na jej pomoc sa dá vždy spoľahnúť. Pre blízkych sa dokáže úplne obetovať. Pritom zabúda  sama na seba. Niekedy sa môže  vyčerpať.

Ryba patrí k najromantickejším znameniam. Má vynikajúcu fantáziu. Zaujíma sa o všetko krásne.  Váhavá a bezradná je často v ľúbostnom živote. Potrebuje povzbudenie z vonku. Má hlboký vzťah ku svojej rodine.

Nehodí sa do zamestnania, v ktorom sa vyžaduje prísnejšia disciplína. Rušné prostredie jej tiež nerobí dobre.