Lev

Vládcom   znamenia je Slnko. Človek  narodený v tomto znamení pôsobí dojmom prirodzenej autority. Vie  veci dobre organizovať. Má túžbu vládnuť. Vystupuje  prirodzenou dôstojnosťou. Vzbudzuje úctu, hoci sa o to vôbec neusiluje.  Dobre sa uplatní  vo významných, reprezentačných  funkciách.  Ale i v povolaniach, kde môže  viesť a rozhodovať.

Miluje veci vo veľkom štýle, luxus a zábavu.  Je obdarený  veľkou predstavivosťou. Povahou je veselý. Šíri okolo seba dobrú náladu. Človeka narodeného v znamení Leva nazývame „slnečným dieťaťom“. S ľahkosťou rozveselí  svoje okolie aj vtedy, keď je nálada na bode mrazu. Je  veľmi sebavedomý. Úzkosť, obavy a neistotu vôbec nepozná. Ľuďom, ktorých má rád, pomáha pri každej príležitosti. Robí  to dôstojným a taktným spôsobom. Tento človek  priam pociťuje potrebu,  dávať niečo zo svojej veľkej sily.

Má  vysoké ciele. Leví   spôsob života má v sebe niečo mimoriadne. Často nevie pochopiť, že by jeho  dôveru vedel niekto sklamať. Nie je  pomstychtivý. Dokáže veľkodušne odpúšťať.

Málokedy ho  počujeme hovoriť o vlastných starostiach. S nepríjemnosťami sa snaží vyrovnať sám. Iných neobťažuje. Navonok je usmievavý aj vtedy, keď sa vo svojej duši trápi.