Blíženci

 

V prvej polovici mesiaca pokračuje priaznivý aspekt Venuše a Merkúra. Praje komunikácii a zábave, ktoré nemusia byť vážne, ale o to príjemnejšie. Prinesie vám veľa pozvaní do spoločnosti. Ľahko nadväzujete kontakty s novými ľuďmi, naladíte sa na potrebnú vlnu a dohovoríte sa s nimi. 

Ponúka sa vám aj šanca cestovať a poznávať nové veci. Využite ju! Vaše znamenie je pre pohyb a zmenu stvorené! Sú pre vás zdrojom  nápadov, ktoré vás inšpirujú k novým činnostiam. V máji  si „náhle nápady a myšlienky“ aspoň zapíšte. Pri dobrých  aspektoch od Merkúra a Urána sa môžu pre  „nové projekty“  ukázať ako nosné.