Blíženci

Vládcom tohto znamenia je  Merkúr. Blíženec má povahu motýľa. Vždy hľadá niečo nové. Keďže je veľmi schopný a široko nadaný, ťažko sa rozhodne pre niečo trvalé. Môže sa do nejakej veci pustiť, ale rýchle ju odloží a začína s ďalšou. Po čase  aj túto vytlačí nová. Vie robiť niekoľko vecí naraz.

Má široký okruh známych. Ľahko sa pre niekoho nadchne. Ale po krátkom čase má  ihneď iného priateľa, ktorý sa mu momentálne zapáčil. Napriek tomu patrí k najobľúbenejším znameniam v spoločnosti. Je s nimi zábava. Svojim rečníckym talentom dokážu vždy  ohromiť.

Blíženec sa učí  veľmi ľahko. Je veľmi čulý. Ľahko sa vžíva do nových vecí. Situácie chápe komplexne. Jeho čulý duch sa vie všetkému prispôsobiť. Ak ho niečo zaujíma, chce sa dostať až na koreň veci. Tajomstvá sú na to, aby sa odkrývali.

Je  dosť premenlivý. Vyhovuje mu práca, kde má zmenu. Dobre sa vie  pohybovať, komunikovať alebo pracovať s informáciami. Ak mu práca vyhovuje, dokážu v nej spraviť  zázraky. Pre Blížencov je typické, že má naraz aj niekoľko zamestnaní.   Ak ho práca nebaví, málokedy ju dokončí.  Odloží ju v polovici a už sa k nej nevráti.

Nezriedka sa stáva, že  Blíženec miluje naraz dve osoby. Ak sa má rozhodnúť pre jednu lásku, je z toho podráždený. Zvyčajne prežije veľa trpkých sklamaní. Vyhovuje mu  voľnejší vzťah.